Chính sách quyền riêng tư

Craft.com.vn tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân. Quy chế Quyền riêng tư này (“Quy chế”) được lập nhằm quy định cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu khi bạn truy cập vào trang web craft.com.vn

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ, đăng ký Tài khoản với chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Quy chế này.

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy chế này tại từng thời điểm. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Quy chế quyền riêng tư này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Quy chế này.

  1. Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cá nhân nào?

1.1 Những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn các thông tin sau:

a) Thông tin tài khoản như họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại di động;

b) Dữ liệu khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng website của chúng tôi như địa chỉ IP, các thông tin về trình duyệt, thời gian bạn hoạt động trên website của chúng tôi;

c) Dữ liệu về vị trí như vị trí điện thoại di động của bạn.

d) Dữ liệu về lịch sử, nội dung hội thoại giữa bạn và (các) người dùng khác trên website của chúng tôi khi trao đổi thông qua chức năng chat với người bán, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh.

e) Bất kỳ thông tin, dữ liệu nào khác được tiết lộ bởi bạn khi bạn đăng nhập, sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi như sở thích của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

f) Bất kỳ dữ liệu, thông tin tổng hợp khác về nội dung người dùng sử dụng.

1.2 Trong quá trình bạn sử dụng, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

a) Khi bạn đăng ký và/hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

b) Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ chúng tôi;

c) Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên website của chúng tôi;

d) Khi bạn sử dụng chức năng chat trên website;

e) Khi bạn đăng ký, tham gia vào bất kỳ cuộc khảo sát, cuộc thi, chiến dịch khuyến mãi hoặc chiến dịch tiếp thị nào của chúng tôi;

f) Khi bạn đăng bất kỳ ý kiến, nhận xét nào về nội dung của được đăng tải lên website hoặc khi bất kỳ người dùng nào khác đăng bất kỳ nhận xét về nội dung của bạn đã tải lên website;

g) Khi bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi hoặc khi bên thứ ba khiếu nại về bạn hoặc nội dung của bạn trên website;

h) Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

1.3 Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm.

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

Để xác minh danh tính người dùng;
Để liên hệ cho mục đích hỗ trợ cung cấp Dịch vụ của chúng tôi;
Để kiểm tra và đánh giá dữ liệu trên Nền tảng của chúng tôi;
Để nhận diện người dùng và quản lý thông tin tài khoản;
Để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận;
Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị;
Để gửi các thông báo mà chúng tôi cho rằng cần thiết hoặc bạn sẽ quan tâm, trừ khi bạn từ chối nhận những thông báo này;
Để phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp Dịch vụ của chúng tôi;
Việc lưu trữ lịch sử hội thoại được chúng tôi thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định pháp luật tùy từng thời điểm để phục vụ cho việc quản lý nội dung và cải thiện trải nghiệm của người dùng;
Và bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

  1. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi KHÔNG chia sẻ các thông tin của bạn cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ trường hợp được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam.

  1. Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng “Cookies” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng của mình và Dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác.

Khi truy cập và sử dụng website, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể quản lý và xóa cookies thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

  1. Truy cập, điều chỉnh thông tin cá nhân

Bạn có thể xem và thay đổi các thông tin cá nhân tại trang Hồ sơ cá nhân.
Bạn có thể yêu cầu truy cập các thông tin khác chúng tôi thu thập từ bạn, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới.
Bạn có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới.

  1. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:
Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.
Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức 128-bit SSL (secure sockets layer) khi xử lý tài khoản của bạn.

  1. Lưu giữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian do pháp luật yêu cầu hoặc cho đến khi mục đích thu thập thông tin đó vẫn còn theo Quy chế này.

  1. Thay đổi Quy chế quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Quy chế quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.